Archív blogu

utorok 30. septembra 2014

Pravidlá

 • Stretávame sa každý utorok od 19,00 do 20,30. Vyžaduje sa presná dochádzka na stretnutia.
 • Príprava na sviatosť birmovania spočíva v týchto oblastiach: 

  • sviatostná (účasť na sv. omšiach v nedele, v prikázané sviatky a na mesačnej birmovaneckej omši, minimálne tri spovede - Vianoce, Veľká noc a pred sviatosťou birmovania, ponúk však bude viac) 
  • vedomostná (aktívna účasť na stretnutiach, čítanie predpísaných textov, poznanie základných modlitieb naspamäť, poznanie preberaného učiva, zloženie záverečnej skúšky)
  • morálna (slušné správanie na príprave i v škole a v bežnom živote, napr. dvojka zo správania v škole alebo trestno právne priestupky riešené políciou vylučujú z kurzu)
  • cirkevná - budujúca spoločenstvo (ponuky voľnočasových aktivít )

 • Z kurzu vylučuje: Opakujúca sa neospravedlnená neúčasť a nezáujem o nahradenie si stretnutia; pasívna účasť na stretnutiach a totálne nedostatočné vedomosti evidentne spôsobené slabým záujmom, neslušné správanie sa na príprave alebo mimo nej.
 • Ak v ktorejkoľvek oblasti máš nejaký problém, neváhaj o ňom povedať čím skôr. Po zvážení sa takmer vždy dá nájsť nejaké riešenie.Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára