Archív blogu

streda 29. októbra 2014

Úvod do Biblie 1 (28.10.2014)

Prvé oboznámenie sa s Písmom svätým pomocou prezentácie. Birmovanec by mal vedieť, čo je to Biblia, kde a kedy vznikla, jej rozdelenie na Starý a Nový zákon a tiež poznať naspamäť názvy kníh Zákona (Gn, Ex, Lv, Num, Dt) a štyroch evanjelistov

Otázky:

1. Čo znamená slovo Biblia? 
2. Kto ju napísal? 
3. Aké vydania existujú?
4. Kedy vznikol Starý zákon a kedy Nový zákon? 
5. Ježiš poznal a čítal Starý zákon? 
6. Ktoré spisy sú na začiatku Starého zákona? (Vymenuj) 
7. Ktoré spisy sú na začiatku Nového zákona? (Vymenuj) 
8. Ako vznikli listy sv. Pavla a apoštolov?


!Prezentáciu môžete dostať mailom (ako Pdf súbor), ak o to požiadate!


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára