Archív blogu

utorok 18. novembra 2014

Verím v Ježiša Krista. Prisľúbenia a očakávania

Boh nenechal človeka v jeho zúfalej situácii po hriechu. Kniha Genezis uvádza, že od počiatku mu prisľúbil Vykupiteľa:

Kniha Genezis, ako sme to videli už v predchádzajúcej téme píše:

14 Tu povedal Pán, Boh, hadovi: "Preto, že si to urobil, prekliaty budeš medzi všetkým dobytkom a medzi všetkou poľnou zverou! Na bruchu sa budeš plaziť a prach zeme hltať po celý svoj život! 15 Nepriateľstvo ustanovujem medzi tebou a ženou, medzi tvojím potomstvom a jej potomstvom, ono ti rozšliape hlavu a ty mu zraníš pätu."

1. Boh hovorí, že zo ženy sa narodí niekto, kto porazí to zlo, ktoré vzniklo. Toto je prvá tajomná predpoveď narodenia Ježiša Krista, ktorý sa narodil zo ženy, z Panny Márie.

2. V Písme svätom sa toto prisľúbenie stále viac zdôrazňuje a konkretizuje: požehnanie príde z Abrahámovho potomstva, bude to kráľ Izraela, jeho označenie bude Boh s nami, Emanuel, ktorý bude plný Ducha a sily, ale bude to aj trpiaci služobník, ktorý prinesie spásu mnohým.

Aby sme pochopili to, čo Starý zákon predpovedal, potrebujeme poznať niektoré základné biblické postavy a príbehy.

K tomu nám poslúži prezentácia, ktorú ste videli 25.11.2014. Kto má záujem, môže ju dostať.


Otázky:
1. Príbeh prvého hriechu. Kde sa odohral a ako? Kto v ňom vystupuje?
2. Ako sa volajú dvaja bratia, kde starší zabije mladšieho a prečo?
3. S akým menom sa spája potopa sveta? Ako je opísaná
4. Postava Abraháma:
  • Aké bolo meno jeho manželky? 
  • čo mu bolo prisľúbené?
  • príbeh troch tajomných návštevníkov, ktorí si išli obzrieť jedno mesto
  • Ako sa volal Abrahámov syn z jeho prvej manželky?
  • aká bola posledná Abrahámova skúška
5. Izák. Ako sa volala jeho manželka? Ako sa volali jeho synovia a čo sa medzi nimi stalo?
6. Jakub. Ako sa volala jeho milovaná manželka? Koľko mal synov?
7. Jozef. Čo bolo príčinou Jozefovho dobrodružstva? Do akej krajiny sa dostal a akú kariéru tam urobil? Ako sa volal Jozefov najmladší brat? Ako sa končí Jozefov príbeh?

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára