Archív blogu

utorok 30. septembra 2014

Témy birmovaneckej prípravy


Prvé štyri témy sú už definitívne. Text sa bude ešte doplňovať nižšie

14/10
Viera v existenciu Boha. Náboženstvá vo svete. Ateisti. Nábožensky ľahostajní ľudia. Kresťanská viera ako poznanie zjavených právd a život podľa zjavenej Božej vôle.

21/10
Kresťania katolíci a ostatní kresťania. Kedy približne a prečo sa rozdelili. Aké sú medzi nimi a nami vzťahy. Najprv nepriateľstvo, od XX storočia Ekumenizmus.

28/10
Biblia ako zapísané Božie slovo. Ako vznikla, z koľkých spisov pozostáva, ako sa rozdeľuje, o ktorých najdôležitejších skutočnostiach nám hovorí. Výklad Biblie: Aký je rozdiel medzi cirkvami a sektami.

04/11
Charakteristiky kresťanskej viery. Viera ako odpoveď Bohu, ktorý sa zjavuje, hovorí. Viera a moderná veda. Krédo - Verím v Boha naspamäť (oboznámiť sa s dvomi vyznaniami viery)

11/11
Verím v Boha Otca, Stvoriteľa neba i zeme. Dobrota stvorenia. Anjeli. Ľudstvo poznačené pádom.

18/11
Spoločná téma PPT: Úvod do Biblie

25/11
Spoločná téma PPT: príbehy knihy Genezis

02/12
Podstatné skutočnosti z knihy Exodus: zmena situácie Izraelitov, odchod/útek Izraelitov z Egypta pod vedením Mojžiša, putovanie k hore Sinaj, desať Božích príkazov ako záväzky zmluvy medzi Bohom a ľudom. Vedieť 10 Božích prikázaní naspamäť 

09/12
Spoločná téma PPT: Príbeh o Dávidovi

16/12 
Narodenie Ježiša Krista podľa Matúša (1-2) a podľa Lukáša (1-2)

VIANOČNÁ OBNOVA

13/1
Cirkev - Ježiš a jeho učeníci, ktorých si povolal a vyvolil - (Z evanjelií)

20/1
Cirkev - Spoločenstvo učeníkov po Ježišovej smrti a zmŕtvychvstaní (Skutky apoštolské a apoštolské pôsobenie sv. Pavla). Biskupi, kňazi, diakoni a veriaci ľud. Petrovo prvenstvo a prvenstvo rímskeho biskupa Pápeža.

27/1 
Cirkev ohlasuje Kristove evanjelium a sprítomňuje ho sviatosťami. Učiteľský úrad v Cirkvi: Koncily a učenie pápežov. Cirkev vysluhuje sviatosti: čo je to sviatosť a koľko ich je. 

3/2 Sviatosti: Sviatosť krstu (osobitne) Sviatosti kresťanskej iniciácie - Krst, Birmovanie, Eucharistia a ich spojitosť pri krste dospelých. Oddelenie pri krste malých detí

10/2 Sviatosti: Eucharistia a jej rôzne rozmery: slávenie (omša), prijímanie, poklona. Eucharistia a ostatné sviatosti. 

17/2 Sviatosti: Birmovanie

24/2 Sviatosti: sviatosť manželstva a kňazstva

10/3 Sviatosti: sviatosť pokánia alebo zmierenia, sviatosť pomazania nemocných. Hriech a jeho definícia

17/3 Ježišove učenie: najznámejšie state evanjelia

24/3 Ježišove umučenie, smrť a zmŕtvychvstanie

31/3 Veľkonočná obnova

14/4  Cesta prikázaní: Počúvať Boha. Svedomie a sloboda človeka

21/4 Cesta prikázaní: Prvé tri Božie príkazy

28/4 Cesta prikázaní: Druhé tri prikázania

5/5 Cesta prikázaní: Posledné štyri prikázania (sociálna spravodlivosť)

12/5 Cesta prikázaní: Ježišov vzťah k desatoru a nové prikázanie

19/5 Život modlitby: Kresťanská modlitba a modlitby iných náboženstiev. Osobná modlitba a spoločná modlitba

26/5 Život modlitby: Spoločné modlitby v katolíckej Cirkvi. Otčenáš. Ruženec.

2/6 Život modlitby: Dary Ducha Svätého

9/6 Život modlitby: Modlitba prosby, vďaky, chvály, hľadanie

16/6 Život v Bohu: Čnosti, vášne 


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára